Verzameling persoonsgegevens

Natuurwerkplaats Zonneoord kan persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Natuurwerkplaats Zonneoord, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Natuurwerkplaats Zonneoord verstrekt. Natuurwerkplaats Zonneoord kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
Jouw gegevens worden verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:
Afhandeling van je offerte en je informeren over het verloop daarvan
Contact met je opnemen doordat je gebruik maakt van ons contactformulier.

Bewaartermijn & inzage

Zodra je je dienstverlening bij ons eindigt dan bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.
Je hebt het recht om inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat je dienstverlening bij ons hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via info@natuurwerkplaatszonneoord.nl. Natuurwerkplaats Zonneoord zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Delen met anderen

Natuurwerkplaats Zonneoord verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van cookies

Natuurwerkplaats Zonneoord zet op de website diverse diensten in, die gebruikmaken van cookies. Daarnaast plaatst Natuurwerkplaats Zonneoord een cookie wanneer je onze website bezoekt.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.
De diensten die Natuurwerkplaats Zonneoord inzet en die cookies gebruiken zijn:

Google Analytics

Op de site gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Beveiligen

Natuurwerkplaats Zonneoord neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Natuurwerkplaats Zonneoord maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stichting Natuurwerkplaats Zonneoord verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Natuurwerkplaats Zonneoord op via info@natuurwerkplaatszonneoord.nl. www.natuurwerkplaatszonneoord.nl is een website van Natuurwerkplaats Zonneoord.

Natuurwerkplaats Zonneoord is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Zonneoordlaan 17, 6718 TK, Ede
Telefoon: +31 6 302 74 330
E-mailadres: info@natuurwerkplaatszonneoord.nl